Aktar Artikli

Xi tfisser il-kelma Ombudsman?

Il-kelma Ombudsman għandha oriġini Svediżi u fil-fatt l-ewwel istituzzjoni tal-Ombudsman ġiet imwaqqfa proprju fl-Isvezja fl-1809.  Il-kelma Ombudsman hija t-traduzzjoni Ingliża tal-kelma Svedi...

Kompli Aqra..

Kif jista’ wieħed jispjega x’inhi l-istituzzjoni tal-Ombudsm...

L-Istitut Internazzjonali tal-Ombudsman jagħti din d-definizzjoni: “L-istituzzjoni tal-Ombudsman huwa uffiċċju mwaqqaf permezz ta’ kostituzzjoni jew statut, immexxija minn uffiċjal pubbliku...

Kompli Aqra..

X’inhi l-funzjoni tiegħu?

L-Ombudsman iservi bħala Kummissarju għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi u hu responsabbli  mill-investigazzjoni ta’ lmenti dwar kull deċiżjoni, azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni mill-awto...

Kompli Aqra..

Min hu l-Ombudsman Parlamentari?

L-Ombudsman huwa uffiċjal indipendenti tal-Parlament maħtur mill-President tar-Repubblika fuq riżoluzzjoni tal-Parlament bl-approvazzjoni ta’ mhux anqas minn żewġ terzi tal-voti tal-Membri koll...

Kompli Aqra..

L-Ombudsman jista’ jagħmel investigazzjoni minn rajh mingħajr...

Iva.  Skont l-Artiklu 13(2) tal-Att dwar l-Ombudsman, l-Ombudsman jista’ jiddeċiedi li jibda investigazzjoni minn rajh mingħajr ma jkun irċieva ilment għalkemm din normalment issir biss dwar kw...

Kompli Aqra..

Liema huma dawk l-ilmenti li jistgħu jiġu investigati mill-Ombu...

L-Ombudsman jinvestiga lmenti mressqa minn persuni li jallegaw li jkunu ġew miċħuda d-drittijiet ekonomiċi, soċjali jew kulturali tagħhom b’riżultat ta’ malamministrazzjoni li tkun ikkawża...

Kompli Aqra..