Xi tfisser il-kelma Ombudsman?

Il-kelma Ombudsman għandha oriġini Svediżi u fil-fatt l-ewwel istituzzjoni tal-Ombudsman ġiet imwaqqfa proprju fl-Isvezja fl-1809.  Il-kelma Ombudsman hija t-traduzzjoni Ingliża tal-kelma Svediża umbudsman mill-Lingwa Antika tal-Old Norse umboosmoar, li...

Kompli Aqra..

X’inhi l-funzjoni tiegħu?

L-Ombudsman iservi bħala Kummissarju għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi u hu responsabbli  mill-investigazzjoni ta’ lmenti dwar kull deċiżjoni, azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi, bħal ma huma d-dipartimenti tal-gvern, ...

Kompli Aqra..

Min hu l-Ombudsman Parlamentari?

L-Ombudsman huwa uffiċjal indipendenti tal-Parlament maħtur mill-President tar-Repubblika fuq riżoluzzjoni tal-Parlament bl-approvazzjoni ta’ mhux anqas minn żewġ terzi tal-voti tal-Membri kollha tal-Kamra. L-istituzzjoni tal-Ombudsman f’Malta twaq...

Kompli Aqra..

X’jiġri meta ilment jitressaq quddiem l-Ombudsman?

L-ewwel pass li jieħu l-Ombudsman meta jirċievi ilment hu li jara jekk l-ilment in kwistjoni jistax jiġi investigat   Kemm-il darba l-Ombudsman jiddeċiedi li l-ilment ma jistax jiġi investigat, il-persuna li tkun ressqet l-ilment tiġi innotifikata bid-...

Kompli Aqra..

Meta jista’ jitressaq l-ilment?

L-Ombudsman hu marbut permezz tal-Artiklu 14(2) tal-Att dwar l-Omudsman li ma jaċċettax li jinvestiga ilment kemm-il darba min iressaq l-ilment ikun ilu jaf bil-kwistjoni għal aktar minn sitt xhur.   Minkejja dan l-Ombudsman jista’ juża d-diskrezzjoni ...

Kompli Aqra..