IN-NETWORK EWROPEW TAL-OMBUDSMAN

L-ombudsmen nazzjonali u reġjonali tal-Unjoni Ewropeja jagħtu kontribuzzjoni siewja ħafna fil-ħarsien tad-drittijiet li ċ-ċittadini u r-residenti jgawdu taħt il-liġijiet tal-Unjoni Ewropeja. L-ombudsmen jitrattaw ilmenti kontra awtoritajiet pubbliċi, ...

Kompli Aqra..

L-OMBUDSMAN EWROPEW

L-Ombudsman Ewropew huwa uffiċċju indipendenti u imparzjali li jżomm lill-amminstrazzjoni tal-Unjoni Ewropeja kontabbli ta’ għemilha.  L-Ombudsman jinvestiga lmenti rigward malamministrazzjoni li tkun ikkawżata minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji ...

Kompli Aqra..

ASSOĊJAZZJONI TAL-OMBUDSMEN TAL-MEDITERRAN

L-Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen tal-Mediterran twaqqfet fid-19 ta’ Diċembru 2008, f’Marseille. L-AOM hi magħmula minn ombudsmen, medjaturi, istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet   fir-reġjun tal-Mediterran li l-għan tagħhom hu li jippromwovu u ji...

Kompli Aqra..

L-ISTITUT INTERNAZZJONALI TAL-OMBUDSMAN

L-Istitut Internazzjonali tal-Ombudsman (IOI) twaqqaf fl-1978 u huwa organizzazzjoni internazzjonali li permezz tagħha l’fuq minn 150 uffiċċji tal-Ombudsmen jikkooperaw bejniethom.  L-IOI minbarra li tieħu ħsieb li minn żmien għal żmen ittella’ l-...

Kompli Aqra..