Il-Kummissarju għall-Ambjent u Ippjanar jiltaqa’ mal-Bicycle Advocacy Group

IMG_7581Il-Perit David Pace, il-Kummissarju għall-Ambjent u Ippjanar iltaqa’ mal-Bicycle Advocay Group. Din hija waħda minn fost numru ta’ laqgħat li qed jinżammu mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs).

Matul din il-laqgħa ġiet diskussa l-implimentazzjoni tal-leġislazzjonijiet u direttivi dwar l-użu tar-rota u saret referenza partikolari lejn il-Pedal Electric Cycle (Pedelecs). Il-Bicycle Adcovacy Group talab l-intervent tal-Kummissarju sabiex hu jara li f’Malta dawn id-direttivi jiġu interpretati u implimentati tajjeb.

Stqarrijiet