Kwistjoni Solvuta: L-Uffiċċju tal-Ombudsman jinvestiga avviż ta’ sit nieqes għall-proġett tal-Qala

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar jieħu azzjoni dwar it-tħassib tar-residenti

L-Uffiċċju tal-Ombudsman investiga kwistjoni ta’ tħassib pubbliku mir-residenti tal-Qala kif irrappurtat fit-The Times of Malta fid-29 ta’ Awwissu 2023 f’artiklu intitolat ‘Residents report missing site notice at Qala project’. Avviż ta’ sit għal proġett ta’ kostruzzjoni ġdid, speċifikament l-applikazzjoni PA/04643/23, allegatament ma tneħħa matul il-perjodu li fih jistgħu jitressqu rappreżentazzjonijiet dwaru. L-applikazzjoni hija għall-bini ta’ disa’ farmhouses b’garaxxijiet u pixxini fi sqaq fi Triq il-Wardija.

Il-k

Ir-residenti nnutaw illi l-avviż tas-sit, li jipprovdi informazzjoni dwar il-proġett ta’ kostruzzjoni ppjanat, kien nieqes matul il-perjodu li fih jistgħu jitressqu rappreżentazzjonijiet dwaru. Dan il-perjodu jagħti ċans illi l-pubbliku jesprimi t-tħassib jew l-approvazzjoni dwar proġetti ġodda u huwa tassew kruċjali għat-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika. Il-perjodu li fih jistgħu jitressqu r-rappreżentazzjonijiet għal din l-applikazzjoni speċifika bħalissa huwa disponibbli u se jibqa’ miftuħ sat-18 ta’ Settembru 2023.

Azzjoni meħuda

Wara r-rapport, il-Perit Alan Saliba, il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, ħa azzjoni immedjata billi kkomunika mal-Awtorità tal-Ippjanar.

It-tweġiba tal-Awtorità tal-Ippjanar

L-Awtorità tal-Ippjanar infurmat lill-Kummissarju illi ħarġet ittra lill-applikant. L-ittra tat ordni lill-applikant biex minnufih ipoġġi avviż tas-sit f’post viżibbli mit-triq pubblika. Tenfasizza wkoll li għandha tinżamm evidenza fotografika biex tipprova l-konformità ma’ dan ir-rekwiżit legali. L-Awtorità tal-Ippjanar għamlitha ċara li n-nuqqas ta’ konformità jista’ jirriżulta fil-pubblikazzjoni mill-ġdid tal-applikazzjoni, u sussegwentement testendi l-perjodu ta’ żmien tal-ipproċessar leġiżlattiv b’sitt ġimgħat.

Stqarrijiet