L-ISTITUT EWROPEW TAL-OMBUDSMAN

imagesCAO3ZDX9Din hija assoċjazzjoni xjentifika, li ma tagħmilx profitti u li l-funzjoni tagħha hi li; tindirizza b’mod xjentifiku kwistjonijiet li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem, protezzjoni ċivili u l-istituzzjoni tal-ombudsman; tagħmel riċerka fuq l-istess oqsma u tippromwovi u tkabbar l-għarfien tal-kunċett tal-ombudsman, u dan filwaqt li tikkoopera ma’ dawk l-istituzzjonijiet li jħaddnu objettivi simili.

http://www.eoi.at

Networks