L-Ombudsman intervistat minn Prof Andrew Azzopardi

L-Ombudsman Parlamentari, l-Imħallef Emeritus Joseph Zammit McKeon, ta intervista estensiva lill-Prof Andrew Azzopardi li kienet imxandra fuq 103FM u newsbook.com.mt.

Matul l-intervista, l-Ombudsman kopra l-istadji kollha tal-karriera distinta tiegħu. Tkellem dwar l-esperjenzi tiegħu bħala avukat u dwar ż-żmien li serva bħala Imħallef tal-Qrati Superjuri. L-intervista mbagħad kompliet dwar l-irwol ta’ Ombudsman.

L-intervista sħiħa tista’ tiġi segwita hawn:

Stqarrijiet