L-Ombudsman Parlamentari jippreżenta r-Rapport Annwali 2021 lill-iSpeaker tal-Kamra

L-Ombudsman Parlamentari, is-Sur Anthony C. Mifsud, ippreżenta r-Rapport Annwali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman għas-sena 2021 lill-President tal-Kamra tad-Deputati, l-Onor. Dr Angelo Farrugia.

Ir-Rapport Annwali jiddeskrivi s-sena li għaddiet bħala sena ta’ transizzjoni u inċertezza. Dan ir-Rapport Annwali tas-sena 2021 jirreferi għar-riformi meħtieġa biex tkompli s-separazzjoni tal-poter fl-amministrazzjoni tal-pajjiż li għamel referenza għaliha l-President ta’ Malta fid-Diskors tiegħu ta’ Jum ir-Repubblika.

In-numru ta’ każijiet imressqa

Fl-2021, l-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva 527 (+5%) ilment, li minnhom 239 (-2.5%) ġew investigati mill-Ombudsman Parlamentari, 143 (+35%) ġew investigati mill-Kummissarju għas-Saħħa, 95 (-11). %) mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar u l-bqija tal-każijiet jiġifieri 50 (+11%) ġew investigati mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni. L-Uffiċċju tratta wkoll 433 talba għall-informazzjoni, 13% anqas mis-sena ta’ qabel.

Stqarrijiet