L-Ombudsman Parlamentari u l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar jiltaqgħu mas-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva

L-Ombudsman Parlamentari, l-Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pullicino u l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar, l-Perit David Pace, jagħmlu żjara ta’ korteżija lis-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattivi, l-Onor. Michael Falzon.

PS_OPM2

PS_OPM1

Stqarrijiet