Meta jista’ jitressaq l-ilment?

L-Ombudsman hu marbut permezz tal-Artiklu 14(2) tal-Att dwar l-Omudsman li ma jaċċettax li jinvestiga ilment kemm-il darba min iressaq l-ilment ikun ilu jaf bil-kwistjoni għal aktar minn sitt xhur.   Minkejja dan l-Ombudsman jista’ juża d-diskrezzjoni tiegħu u jgħaddi biex (jinvestiga lment li jitressaq quddiemu wara dan il-perjodu kemm -il darba hu jikkunsidra li l-ilment hekk ikun jimmerita minħabba xi ċirkostanzi speċjali.

 

Mistoqsijiet