Rakkomandazzjoni Implimentata: Strumenti ta’ Perkussjoni Storbjużi mneħħija minn Ġnien Pubbliku

L-Ilment

Diversi residenti ressqu lmenti dwar l-istorbju minn strumenti tal-perkussjoni li kienu qed jindaqqu f’sigħat strambi. Dawn l-istrumenti kienu ġew installati viċin ir-residenzi tagħhom mill-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar fi Ġnien il-Millenju.

L-Investigazzjoni

Il-Kunsill Lokali wieġeb billi stqarr li l-installazzjoni ta’ dawn l-istrumenti kienet ġiet approvata kemm mill-Kunsill kif ukoll mill-Awtorità tal-Ippjanar, u ttellgħu tabelli li jindikaw il-ħinijiet permessi għad-daqq. Madankollu, komplew l-ilmenti tar-residenti, li wasslu lill-Kummissarju biex iressaq il-każ mal-Awtorità tal-Ippjanar.

Il-Kummissarju saħaq li l-permess maħruġ kien speċifikament għall-installazzjoni ta’ esebiti tal-perkussjoni, mhux għal strumenti li jistgħu jindaqqu. Barra minn hekk, tali strumenti fi ġnien pubbliku ma kienux ġew approvati skont ir-regolamenti attwali tal-ippjanar.

Konklużjonijiet u Rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissarju ta parir dwar ir-revoka tal-permess rilevanti u ssuġġerixxa li tittieħed azzjoni ta’ infurzar.

L-eżitu

Malli rċeviet l-Opinjoni Finali, l-Awtorità tal-Ippjanar qablet li jibda l-proċess għar-revoka tal-permess u l-Kunsill Lokali għadda mozzjoni biex jitneħħew dawn l-istrumenti tal-perkussjoni.

Fl-aħħar, il-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar neħħa l-istrumenti tal-perkussjoni minn Ġnien il-Millenju, u fl-istess waqt li l-Awtorità tal-Ippjanar irrevokat il-permess rilevanti, u b’hekk ġew milqugħha bis-sħiħ it-talbiet tar-residenti.

Stqarrijiet