X’jiġri meta ilment jitressaq quddiem l-Ombudsman?

L-ewwel pass li jieħu l-Ombudsman meta jirċievi ilment hu li jara jekk l-ilment in kwistjoni jistax jiġi investigat   Kemm-il darba l-Ombudsman jiddeċiedi li l-ilment ma jistax jiġi investigat, il-persuna li tkun ressqet l-ilment tiġi innotifikata bid-deċiżjoni tal-Ombudsman.  F’każ li l-Ombudsman jiddeċiedi li l-ilment in kwistjoni jista’ jiġi investigat allura tinbeda l-investigazzjoni.

Mistoqsijiet